Click here for the English version EN
Open
X

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi

 

poster_ayrimcilik.1000pxAyrımcılıkla Mücadele  ve Yeni Medyada Nefret Söylemi eğitim konuları iki farklı eğitmen eğitimi programı olarak  2011 ve 2012 yıllarında gerçekleşti.

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi ilk olarak 2011 yılının Ocak ayında İstanbul’da gerçekleşmiştir. Eğitimin içeriği Av. Özlem Kara – Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi / Çukurova Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğü (Ayrımcılık konusunda), Prof. Dr. Mutlu Binark – Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi (Yeni Medyada Nefret Söylemi), Doç. Dr. Günseli Bayraktutan Sütçü – Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi (Yeni Medyada Nefret Söylemi),Tuğrul Çomu – Ankara Üniversitesi, Yüksek lisans öğrencisi (Yeni Medyada Nefret Söylemi) tarafından hazırlanmıştır .

Ayrımcılıkla Mücadele olarak tasarlanan ikinci eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Gökçeçiçek Ayata ve Burcu Yeşiladalı, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Dr. Ulaş Karan, Sosyoloji Bölümü’nden Kenan Çayır’ın gönüllü desteği ile birlikte 4-9 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 

 

  • İnsan hakları
  • Sosyal bilimin gözünden ayrımcılık
  • Ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlar/tanımlar
  • Ayrımcılık yasağına dair ulusal ve uluslararası mevzuat
  • Ayrımcılığın önlenmesine yönelik tedbirler ve çalışmalar
Eğitim programı ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Eğitimin hedefi gençlerin kendi yerellerinde gençlere yönelik ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele atölyeleri gerçekleştirmesinin yanında, gençlerde ayrımcılık konusunda uzun vadede davranış değişikliğini desteklemektedir.
14 kent

24 eğitim

508 genç ve çocuk