Click here for the English version EN
Open
X

Aktif Gönüllü-lük

 

 

Aktif Gönüllü-lük” eğitim programı gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak, gençlere gönüllü savunuculuk faaliyetleri odağında bilgi, yetenek ve araçlar sağlamak ve gönüllü yönetimi konusunda özellikle sivil toplum kuruluşlarında ve ilgili kuruluşlarda çalışan gençlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı.

Eğitimin hedefi gençlerin kendi yerellerinde gençlere yönelik gönüllülük atölyeleri gerçekleştirmesi ile gönüllü olma algısını geliştirmenin yanında, özellikle gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kuruluşların gönüllü yönetimi konusunda kapasitelerinin gelişmesine destek olmak.

Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı’nın desteği ile gerçekleştirilen bu eğitim 19-23 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul’da uygulandı.

Bu eğitime katılan gençler aracılığı ve kolaylaştırıcılığı ile aktif gönüllü-lük konusunda gençler arasında farkındalık yaratmak ve özellikle sivil toplum kuruluşlarında çalışan gençlerin gönüllü yönetimi, gönüllülükte iletişim ve savunuculuk konularında bilgi sahibi olması hedeflendi.

 

  • Gönüllüğün tanımlanması
  • Gönüllü programları
  • Gönüllülüğün kalkınma boyutu
  • Gönüllülükte aktif iletişim ve savunuculuk faaliyeti yürütmek
  • Gönüllülük yönetimi
Eğitimin hedefi gençlerin kendi yerellerinde gençlere yönelik gönüllülük atölyeleri gerçekleştirmesi ile gönüllü olma algısını geliştirmenin yanında, özellikle gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kuruluşların gönüllü yönetimi konusunda kapasitelerinin gelişmesine destek olmaktır. Bu eğitimi,Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı’nın desteği ile birlikte gerçekleştiriyoruz.
13 kentte

609 kişiye eğitimler ulaştırılmıştır.