pax_christi

BARIŞ EĞİTİMİ – Gaziantep 19-21 Aralık 2014

Posted on 10 Aralık 2014 · Posted in Bizden Haberler

Suriyeli ve Türkiyeli Gençlere Yönelik

BARIŞ EĞİTİMİ

19-21 Aralık 2014

Gaziantep, Türkiye

البرنامج التدريبي للسلام لأكاديمية القادة الشباب الدولية | 19- 21 ديسمبر 2014 | غازي عنتاب

For Arabic please see the link:

Durum Analizi

Gençlik bir ülkenin kalkınmasında çok önemli bir rol oynar. Özellikle de toplumsal ve siyasi çatışmaların kol gezdiği yerlerde bu önem daha da büyüktür. Çatışmadan muzdarip diğer insanların yanı sıra çatışan tarafların arasını düzeltmekte rol alacak güce ve motivasyona sahip olan gençler, çatışma esnasında çok daha kritik bir rol oynamaktadırlar. Suriye’deki çatışma, durumun her gün daha da kötüye gittiği o kritik evreyi geçmiştir. Sınırı aşıp Türkiye’ye gelen birçok Suriyeli önceden olduğu gibi kısıtlı imkânlar içerisinde yaşamaktadır. Diğer uluslararası kurum ve kuruluşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de şehirlerde ve kamplarda birçok Suriyeliye destek olmasına rağmen kadınlar ve çocuklar çeşitli durumlardan ötürü mağdur olmaktadır. Ne var ki eğitimlerini ve yaşam becerileri gelişimini yarıda bırakmak zorunda kalan gençler, Suriyelilere karşı oluşan önyargılar, ayrımcılık ve dil gibi birçok engel nedeniyle hiçbir şey yapamamakta ve toplumla ilişki kuramamaktadır. Birçok Suriyeli, yerel halk ile ilişki kurmakta sorun yaşasa da daha faal ve hareketli olan gençler bu gibi davranışsal ve fiziksel şiddete diğer gruplardan daha fazla maruz kalmaktadır. Diğer taraftan da özellikle Türkiye’de yaşayan insanlar ve gençler açısından da durum yeni ve daha önce tecrübe edilmemiş bir durum. Bu tecrübe edilmeme hali de ister istemez toplumsal çatışmalara neden oluyor. Birbiri hakkında önceden inşa edilen önyargılar ile toplumsal birliktelikler daha da çatışan tarafları ortaya çıkarıyor.

Eğitim Programı

Merkezi İstanbul’da olan Uluslararası Genç Liderler Akademisi (UGLA), aralarında UNICEF’in de bulunduğu uluslararası ve Türk ortak kuruluşlarından oluşan bir topluluk tarafından İstanbul’da kurulmuştur. UGLA, gençlerin yaygın eğitimden yararlanabildikleri, kapasitelerini arttırabildikleri ve liderlik becerilerini geliştirebildikleri bir projedir. UGLA şuanda UNICEF ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nin ortaklığı ve desteği ile devam etmektedir.

UGLA’nın önerilen eğitim programı 19-21 Aralık 2014 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecektir. Eğitim, önceden UGLA’da Barış Eğitimi alan gençlerin yanı sıra Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve UNICEF’te görevli uzmanların ve eğitimcilerin deneyim ve bilgilerine dayanılarak yürütülecektir.

Bu program ile Gaziantep’te yaşamakta olan Suriyeli ve Türkiyeli gençler bir araya gelerek mevcut iletişim süreçleri ve bu süreçlerin Barış ve Çatışma süreçleri açısından nasıl tanımlandığı konusundaki görüşlerini paylaşma imkânı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç ile yerel gençlik liderlerinin kapasitesinin arttırılması ve gençlik liderlerinin öncelikli olarak iki toplum arasında olumlu bir iletişimi desteklemesi beklenmektedir. Bununla birlikte bu durum, katılımcıların kendi toplumlarında barışın temin edilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunacakları ve bölgedeki barışçıl faaliyetlerdeki rollerini arttıracakları bir sonuç olarak görülebilir.

Eğitim; Habitat ve UNICEF’in koordinasyonda Gaziantep’te yürütülecektir. Eğitim, katılımcıların kimlik, stereotipler, ayrımcılık, şiddet, çatışma ve barış gibi kavramları ve bu kavramların Gaziantep’teki ve bölgedeki mevcut durumdaki karşılıklarını anlama ve tanımlama kapasitesini, becerilerini ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle; bu eğitim, katılımcıların deneyimlerinden bir şeyler öğrenebileceği çeşitli vaka çalışmalarıyla ve simülasyon oyunlarıyla birleştirilen teorik öğrenmeye odaklanacaktır.

Katılımcıların edindikleri bilgileri çeşitli faaliyetlerle kendi toplumlarında paylaşmaları beklenmektedir. Bu süreç esnasında katılımcılar UGLA’nın koordinasyon ekibi tarafından desteklenecek ve yerel faaliyetleri yaymalarını sağlayacak çeşitli materyallerle güçlendirilecektir.

Önerilen Eylemin Amaçları ve Hedefleri

Suriyeli ve Türkiyeli Gençlere Yönelik Barış Eğitimi aşağıdaki amaçları ve hedefleri taşımaktadır:

Barış süreçlerinde kimlik, stereotipler, ayrımcılık, şiddet ve barış hakkındaki farkındalığı arttırmak ve katılımcıları bu konularda bilgilendirmek,
Toplumlarındaki çatışmaların yönetiminde çatışma analizinin analitik yöntemlerini kullanmaları için genç insanları güçlendirmek,
Barışın temin edildiği bölgede doğru uygulamaları ve araçları paylaşmak,
Etkili bir şekilde katılmaları için genç insanları iletişim ve kavrayış becerisiyle donatmak,
Kapsayıcı liderlik becerileri olan gençleri güçlendirmek,
Barış eğitimi ve gençlik çalışmalarını birleştirmek için genç insanları güçlendirmek,
Eğitim faaliyetlerini kendi yerel toplumlarında paylaşmaları için genç insanları güçlendirmek.

Beklenilen Etki

Bu eğitimden yararlanacak bir genç, barışçıl iletişim ve bağlılık süreçlerini geliştirmeye ve toplumda diyalog kanalı açmaya yönelik güvenilir eylemlere öncülük edecektir. Ayrıca, genç bireyler şehirde değişim yaratan kişi olarak öncülük edebilecektir. Katılımcıların bu girişime ön ayak olması ve deneyimlerini ve hikâyelerini diğer gençlik ağlarıyla ve etkin gençlik kuruluşlarıyla paylaşarak bölgede yayması beklenmektedir.

Başvuru İşlemleri ve Süreci

Program

Program, 19 Aralık’ta başlayacaktır ve 21 Aralık’ta sona erecektir. Tüm katılımcıların bütün programa katılması zorunludur.

Katılımcılar

Programa 15’i Suriye’den ve 15’i Türkiye’den olmak üzere Gaziantep’te ikamet eden 30 katılımcı seçilecektir.

Bu katılımcılar;

15 ila 29 yaşları arasında olan,
Gaziantep’te ikamet eden,
Eğitim programı boyunca Türkçe veya Arapça dillerini kullanabilme yetisine sahip olan,
Gençlik çalışmalarıyla ilgilenen (gönüllü veya mesleğe yeni başlayan olarak),
Oturumlarda etkin bir rol üstlenmek isteyen,
Süreci isteyerek takip edebilecek ve programın gerektirdiği faaliyetleri etkin bir şekilde yerine getirecek,
Yeni bilgilerini, becerilerini ve bağlantılarını programdan sonra yaşadıkları toplumlarda paylaşma imkânına sahip olan,
Tamamlayıcı faaliyetleri yürütmeye büyük önem veren ve bilginin yerelleştirilmesinde etkin olan kişiler arasından seçilecektir.

Programın çalışma dili Türkçe ve Arapça olacaktır. Program dâhilinde bir simultane tercüman görevlendirilecektir. Eğitime katılacak kişiler cinsiyet eşitliği ve kimlik çeşitliliği temel alınarak seçilecektir. Katılımcılar seçilirken yukarıda bahsedilen kriterler göz önüne alınacaktır.

Harcamalar

Programa ilişkin bütün harcamalar (konferans paketleri, aralar, öğle ve akşam yemekleri) program tarafından karşılanacaktır. Sadece programa seçilen katılımcılar bu süreç hakkında bilgilendirilecektir.

Başvuru Linki

Eğitim Programına katılmak isteyen gençler başvurularını internet üzerinden yapmalıdır.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NOT! Lütfen bütün soruları cevaplayınız!

SON BAŞVURU TARİHİ: 8 Aralık 2014, 17.30 (GMT+2)

12 Aralık 2014’te sadece seçilen katılımcılara bildirim yapılacaktır. Bu kişilere program belgeleri doğrudan ulaştırılacaktır.

30 katılımcı, yukarıda belirlenen profile dayanılarak seçilecektir. Katılımcıları seçme süreci esnasında cinsiyetler arasında bir denge ve aynı zamanda din, kültür, kuruluş ve deneyim çeşitliliği sağlamak amacıyla yukarıda belirlenen kriterler uygulanacaktır. Engelli gençler, bu programa başvurmaya teşvik edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ugla.iyla@gmail.com